Koncert Divých makov

No.TitleLength
1Úvodné slovo (Róbert Sendrei)1:22
2Na šunav (zbor Divé maky)5:07
3Spoločný tanec (zbor Divé maky)1:03
4Kamimo (Mária Horváthová) 4:59
5Evo (Filip Abaffy)2:15
6Sare de patrija (Adriana Gáborová)2:20
7Sako džanel (Mário Radič)2:48
8Užarav (Aneta Kováčová, Adriana Gáborová)2:40
9Slugadžis (Ján Šivák, Maroš Šivák, Milan Miko)2:24
10Inštrumentálka (Ján Šivák, Maroš Šivák, Milan Miko)2:02
11Kaj tu sal (Adriana Gáborová) 4:56
12Avča mri čhaj (Aneta Kováčová, Monika Kováčová) 5:27
13Nane o da lavutaris (Lukáš Horváth)4:46
14Avľas ke man miri daj (zbor Divé maky)1:42
15Nasvalo som (Lukáš Horváth) 5:33
16Hej romale (zbor Divé maky)5:53
17Romale (Ida Kelarova, zbor Divé maky)6:08

This CD – a live concert recording – is dedicated to all children. It is dedicated to the children of Divé maky above all; to the children and their parents, to the children and their sponsors, and last but not least, to Divé maky themselves.