Song of my soul

Místo
Penzion Galerie
Jedlová
Jazyk
česky/anglicky
Cena
28 500 Kč
Termíny
10. únor 2020

Tento workshop s terapeutickými prvky je otevřen všem, kdo se chce seznámit s prací Idy Kelarové hlouběji. Jeho cílem je otevřít duši do hloubky, a na této cestě objevovat lidský hlas. Smyslem není, abyste zpívali krásněji, silněji nebo prostě lépe. Zpívat a procítit píseň je pouze východiskem ke hledání svého vnitřního hlasu, který nikdo jiný nikdy neuslyší. Hlas, který nás vede zpět k vlastními pocitům. Zde leží ono místo, kde Ida Kelarova nachází základní zdroj života a lidské tvořivosti. Můžeme tomuto hlasu říkat “intuice” – nebo třeba jinak; důležité však je, že jej každý musí najít sám za sebe.

Terapeutické prvky

Prvotním cílem workshopu sice není léčba a terapie, ale přesto určité takové prvky nevyhnutelně obsahuje. Jsou propojeny s hledáním vnitřního hlasu každého z nás, a překonáváním překážek, jež blokují prostor v našem těle. Jde o to, najít sebedůvěru, a také odvahu a trpělivost podstoupit specifické cvičení, v němž je cílem nechat mysl stát se zrcadlem skutečného stavu svého života zde a nyní.

Pocity

Strach, hněv, smutek, bolest, radost, láska, a proměny těchto pocitů do pozitivní a tvořivé energie. Zdroj síly člověka leží právě v těchto pocitech. Součástí workshopu je přehodnocení pocitů jako bytostné součásti sebe sama, a hledání pravdivého vyjádření pocitů. Tma a ticho: chod okolního světa nás brzdí a ruší do té míry, že přicházíme o spojení s nejhlubšími vrstvami toho, čemu říkáme osoba nebo osobnost. Naše desetidenní práce nás proto povede tmou a tichem. Po určitou dobu se budeme snažit vnímat a rozumět sami sobě prostřednictvím vnitřního ticha.

Cesta dovnitř

Vyvedení z rovnováhy rozumu prostřednictvím tělesně a citově krajních situací. Budeme nuceni se situacím postavit hluboko uvnitř, a tak se znovu vnoří zdroj našeho instinktu, který jsme nepoužívali tak dlouho, že téměř upadl v zapomnění. Navrátíme se k dynamickému vnímání zkušenosti “teď” a “tady”.

Workshop, jenž ve svých rozměrech skrývá i terapeutické prvky, je určen všem, kdo jsou tělem, myslí i duší odhodláni proniknout do hloubi práce Idy Kelarové. Tato obtížná desetidenní cesta se zaměří na otevření sebe sama, otevření hlasu, proměnu vlastních pocitů, energie a síly, a uvědomění si vlastního bytí. Vrcholem workshopu je poznat vlastní temnotu, projít tmou a vyjít do světla, a také poznat, že není světla bez tmy.

Komunikace a hledání vlastní vnitřní pravdy. Hledání hlasu hluboko uvnitř, jímž můžeme vyzpívat naši bolest, smutek, žal, hněv, radost i lásku. Pocity, jimiž procházíme v každodenním životě, energie, již všichni máme uvnitř, ale je vždy skryta hluboko uvnitř, a její víc než dost. Dýchání, zpívání, otevírání srdce, hledání vlastního kořenů, vlastní pravdy, identity, a v neposlední řadě schopnosti naslouchat. Vyzpívat vlastní hluboké pocity, ať už jako sólový zpěvák, nebo jako součást sboru.

To, co v dnešním světě ničeno moderním relativismem, nám vrací a obnovuji naši duši. Zprvu je však samozřejmě třeba sestoupit do temnoty, neboť ten, kdo nedokáže přijmout celkový obraz, nikdy nevytvoří světlo a krásno. Světlo se rodí z temnoty. Není slunce, jež by zůstalo zářit na modré obloze jen proto, že je tam lidé potřebují.