Pavlína Matiová

Pavlína byla vybrána jako talentovaná mladá zpěvačka na uměleckou dílnu věnovanou práci s talentovanými romskými dětmi a mládeží, která se každoročně koná pod záštitou o. s. MIRET na hradě Svojanov. Pavlína studuje na Mezinárodní konzervatoři v Praze obor zpěv. Ida Kelarová jí později přizvala k natočení vokálních partů pro CD Romská balada.