Romská balada

2021
Ida Kelarova (zpěv), Desiderius “Dežo” Dužda (zpěv, kytara), Tomáš Kačo (klavír, zpěv), Škampovo kvarteto

Č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Název
Mamo (Mámo / Mama)
Merav (Umírám / I’m Dying)
Amare čhavore (Naše děti / Our Children) 
Devloro miro (Bože můj / My God)
Bijav (Svatba / Wedding)
Šun Devloro (Vyslyš mě bože / Hear Me Out, God)
O phral (Bratr / Brother)
Mri čhaj (Dcero moje / My Daughter)
Bares tut kamav (Moc tě miluji / I Love You So Much) 
Mamo miri (Maminko moje / My Mum)
Khamiben miro (Lásko moje / My Love)
Soske (Proč / Why)
Mamo (Mámo / Mama) 

Délka
5:15
3:34
6:24
2:28
5:10
6:27
4:30
6:30
3:50
4:22
2:45
3:27
2:45

Share:
© 2021 Ida Kelarová