Cigáni idú do neba -Žilina

2007
Ida Kelarová

Č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Název
Romano drom
Ušti džives
Brička
Khamoro
Romano drom (instrumentální)
Kada baro svetos
Sar e patrija
Dželem, dželem
Jáj, merav
Jaj, mem mato
Andro verdan
Chasiam
Nane cocha, nane gad
Mar, džandža
Ušti džives
E kapura (bonus)

Délka
4:12
2:08
1:58
4:28
0:42
3:33
3:01
4:35
4:25
2:18
1:40
3:59
2:32
3:08
3:11
2:43

Share:
© 2021 Ida Kelarová