Apsora a zpěvník Apsora

9. 12. 2005
Ida Kelarová

Prodej CD i zpěvníku je benefiční, veškerý zisk putuje na konto o.s. MIRET, které se již několik let zabývá podporou tvůrčích a kulturních aktivit romské minoritní skupiny. Zakoupením CD a zpěvníku, ve kterém najdete texty a notové přepisy všech našich písní, se stáváte součástí projektu na pomoc dětem a mládeži. Zároveň si tak otevíráte možnost přidat svůj hlas k našemu, neboť bude-li nás více, uslyší nás celý svět. Více hlasů – to je větší síla, silnější naděje a láska…

Č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17

Název
Miri bach (Moje štěstí)
Le man peha (Vezmi mě sebou)
Kaj salas (Kde jsi byl)
Pheňori (Sestřička)
Mamo mamo sokerdžal (Mami, mami, co jsi to udělala)
Užar tu čhaje (Počkej na mě, děvče)
Kamavas (Chtěl bych)
Maruš bo (Nezlob se)
Madara (Neboj se)
Bašav phrala (Hrej, bratře)
Mire lava (Má slova)
Hej romale(Hej Romové)
Džava džava (Půjdu, půjdu)
Kaskere ola duj čavore/Aničko dušičko/Andre tire kale bala
(Čípak jsou ty dvě děti /Aničko, dušičko/Do tvých černých vlasů)
Nane cocha (Nemám sukni)
Te mangel (Odpusť, prosím)
Romale (Romové)

Délka
1:48
3:32
2:42
3:31
3:06
4:05
3:33
3:31
3:04
5:22
2:00
4:15
4:11
4:15

3:59
4:35
2:49

Sdílet:
© 2021 Ida Kelarová