Zpěvník Apsora

Č.Název
1Miri bach (Moje štěstí)
2Le man peha (Vezmi mě sebou)
3Kaj salas (Kde jsi byl)
4Pheňori (Sestřička)
5Mamo mamo sokerdžal (Mami, mami, co jsi to udělala)
6Užar tu čhaje (Počkej na mě, děvče)
7Kamavas (Chtěl bych)
8Maruš bo (Nezlob se)
9Madara (Neboj se)
10Bašav phrala (Hrej, bratře)
11Mire lava (Má slova)
12Hej romale(Hej Romové)
13Džava džava (Půjdu, půjdu)
14Kaskere ola duj čavore/Aničko dušičko/Andre tire kale bala (Čípak jsou ty dvě děti /Aničko, dušičko/Do tvých černých vlasů)
15Nane cocha (Nemám sukni)
16Te mangel (Odpusť, prosím)
17Romale (Romové)

Prodej CD i zpěvníku je benefiční, veškerý zisk putuje na konto o.s. MIRET, které se již několik let zabývá podporou tvůrčích a kulturních aktivit romské minoritní skupiny. Zakoupením CD a zpěvníku, ve kterém najdete texty a notové přepisy všech našich písní, se stáváte součástí projektu na pomoc dětem a mládeži. Zároveň si tak otevíráte možnost přidat svůj hlas k našemu, neboť bude-li nás více, uslyší nás celý svět. Více hlasů – to je větší síla, silnější naděje a láska…

Zpěvem bojujeme proti rasismu, diskriminaci a strachu z neznámého. Vyzýváme nás všechny, abychom těm, kteří jsou jiní než my, dali příležitost a prostor k tomu, aby mohli sami sebe prezentovat a prosazovat s úctou k sobě samotným.