Romano drom

Místo
Lipany, Slovensko
Lúčky - Potoky
Jazyk
česky, anglicky
Cena
180 €
Termíny

IDA KELAROVÁ, dětský sbor ČHAVORENGE a hudebníci ČESKÉ FILHARMONIE pro slovenské romské osady

osady

Mimořádný projekt přináší hudbu a radost z hudby do míst, o kterých téměř nikdo nechce vědět a která jsou symbolem sociálního vyloučení, bídy a života bez perspektivy. Smyslem projektu je podpora lidí a především dětí, které žijí v Lenártově, Rudňanech, Rakúsích a Moldavě nad Bodvou – ve čtyřech z několika set romských osad na severním a východním Slovensku.

osady osady

Ida Kelarová se lidem ve slovenských osadách věnuje a pomáhá jim už dvě desítky let. Podporuje je humanitárně i umělecky. V posledních letech vybírá z osad talentované děti do svého každoročního letního projektu Romano drom. To je letní škola pro romské děti a mladé lidi z ČR, Slovenska a Maďarska, kteří mají během dvou týdnů poznávat sebe, svoji identitu, tradice, ze kterých vycházejí, a zároveň společně vytvářejí něco krásného a silného – v tanci i v hudbě. Dosavadní výsledky letních škol mohli ocenit posluchači v České republice, kde dětský sbor Čhavorenge vystupoval za doprovodu Filharmonie Hradec Králové, Filharmonie Zlín a naposledy v prosinci 2013 s Filharmonií Brno.

osady osady osady osady osady

Projekt Romano drom je založený na dlouholetých zkušenostech o. s. MIRET, které pracuje s Romy v ohrožení sociálním vyloučením. Kromě poznávání a spolupráce mají zúčastněné děti a mladí lidé možnost potkat se s romskými profesionály z různých oborů – hudby, dramatu, s romskými studenty univerzit atd. Součástí letní školy jsou i specializované workshopy, zaměřené na romskou historii, kulturní tradice a současné problémy každodenního života.
Tak tomu bude i letos na přelomu července a srpna, přičemž projekt vyvrcholí 6. až 8. 8. 2014 koncerty ve zmiňovaných osadách.
Naše děti a umělecký tým o. s. MIRET v čele s Idou Kelarovou vás všechny srdečně zve na letní uměleckou školu Romano drom, která je věnovaný romským dětem.

osady osady osady osady osady

Setkání s Vámi plánujeme na dny 3.8. – 9.8. v rekreačním zařízení Lúčka Potoky na Východním Slovensku. Kromě toho, že se setkáte s našima dětmi, budete mít i možnost společně s námi zavítat do romských osad, pro které budeme připravovat s dětma a členy pražské filharmonie společný koncert.
Každý z vás bude mít příležitost okusit trochu více ze života Romů, jejich vnímání a prožívání. Rozšíříte si vaše povědomí o Romech, setkáte se s Romy žijícími v osadách východního Slovenska a dostanete se blíže a hlouběji ke kořenům romské kultury. Společně se něco naučíme o dějinách této vzácné kultury. Všichni hudebníci, umělci a vy, kteří rádi zpíváte a oslavujete cikánskou muziku, jste srdečně zváni i s vašimi dětmi.
“Romano drom” je příležitostí pro Romy i ne-Romy setkat se tváří v tvář.

Písně slouží jako cesta, dlouhá cesta – lungo drom, aby se člověk dostal odněkud někam, ale jak svou cestu prožije, to už je věc jeho citu a umění.

osady osady osady osady osady

Věříme, že hudba může pomoci hledat mladým lidem jejich cestu a jejich místo ve světě. Mnohé z talentů, které Ida Kelarová během let vyhledala a podpořila, už se vydalo na svoji vlastní cestu, která by byla nemožná, pokud by nedostaly příležitost a důvěru. Věříme, že čtyřicetičlenný sbor Čhavorenge, v němž budou také děti z osad Lenártov, Rakúsy a Rudňany, může přinést nejen krásný zážitek, ale i určitý druh jiné perspektivy pro lidi v osadách.
Význam a naprostou mimořádnost projektu si uvědomuje Česká filharmonie, jejíž hudebníci na koncertech doprovodí sbor Čhavorenge a pro děti z osad připraví hravé hudební workshopy.