Hlas, tělo a duše

Místo
Penzion Galerie
Jedlová, CZ
Jazyk
česky
Cena
6 800 Kč
Termíny

Intenzivní workshop sestávající ze tří na sebe navazujících víkendů, věnovaný vám všem, kteří máte potřebu prohloubit práci zaměřenou na emocionálním otevírání hlasu. Cena ve výši 20 400 Kč platí za celek tří víkendů, jež je nutné absolvovat všechny. Cena za jeden víkend je vždy 6 800 Kč. Cena zahrnuje také ubytování a pestrou vegetariánskou i nevegetariánskou stravu. Bude se pracovat v uzavřené skupině max. 10 účastníků.

termíny:

Workshop je naplněn.

Workshop je cestou za hlasem, který nás vede zpět k intuici, cestou, která nás vede hlouběji k pramenu lidské tvořivosti. Zpívat a procítit naši píseň znamená otevřít se své vnitřní kráse, síle zranitelných citů, která je zároveň darem, ze kterého můžeme nezištně rozdávat dál.

Ojedinělý hlasový projekt věnujeme vám všem, kteří cítíte potřebu pravidelně pracovat a pokračovat na otevírání hlasu duše zpěvem. Chceme vám umožnit práci s hlasem, dechem i myslí a proniknout tak hlouběji do prostoru vlastní fyziologie, psychologie i spirituality. Najít v sobě lásku k hudbě a k vlastnímu projevení je jen začátkem ve skutečné práci na sobě. Hudební dílna, kterou pro vás připravujeme, není jen sborovou prací na textu a melodii písní, ale především cestou k znovunalezení vnitřního hlasu. Uslyšet, porozumět a vyjádřit, to je to, co nás čeká…

Na tento workshop se může přihlásit každý z vás, kdo cítí hlubokou potřebu zazpívat si. Dílny jsou otevřeny pro každého, kdo má chuť projít přes neskutečnou sílu předsudků, zvyků, zlozvyků a hlavně strachu, který nám brání v tom, nadechnout se, otevřít se a zpívat. Nacházet nové prostory, nové inspirace, nové možnosti práce s hlasem, které se sice na víkendových workshopech otevírají, ale z naší zkušenosti později také rychle zavírají. Tento projekt nám dává možnost pokračovat a integrovat tyto zkušenosti a uvědomění si sebe sama do svých životů.

Píseň je dar a potřebuje žít. Aby mohla píseň žít, potřebuje dýchat.
Přirozeným dýcháním posilujeme své zdraví a udržujeme citovou rovnováhu. Dýchání a zpěv silně ovlivňuje náš život, naše zdraví. Dýchání spojené se zpěvem je rehabilitací našeho vnitřního vnímání.