Úvod

Gypsy Celebration: Pěvecký a taneční workshop, dětský tábor a festival

Náš letní projekt “Gypsy Celebration” se pomalu blíží a my Vás všechny zveme, abyste přijeli a prožili s námi oslavu našich písní a tance, oslavu připomínající sílu a kulturu našich romských přátel, umělců, zpěváků a tanečníků. Čekají tu na vás filmy, diskuse a přednášky a také příležitost k setkání, seznamování a sdílení zážitků po celou dobu těchto jedinečných chvil.

Tento projekt je věnován lidem, kteří cítí potřebu podílet se na tvorbě lepšího světa, v němž žijeme.

Gypsy celebration skládá z několika samostatných, ale vzájemně propojených projektů:

Hudební festival

Mnoho Romů a ne-Romů se během několika dnů setká na hradě Svojanov, aby se podělili o svoji hudbu, své písně, svá srdce. Cílem tohoto historického momentu je přesvědčit se o tom, že všichni můžeme žít společně s otevřeným srdcem a myslí, otevřeně komunikovat a naslouchat jeden druhému. Na festivalu se najdou i prostory pro všechny milovníky jam sessions, romské i neromské umělce.

Pěvecké a taneční workshopy

Do programu jsou zařazeny workshopy a semináře s některými účinkujícími romskými umělci jako např. sborový zpěv s Idou Kelarovou a Desideriem Duždou, vokálním triem divadla Romathan – Kaľi čercheň, kapelami Kale a Kokavakere Lavutara. Program také nabízí workshopy romského tradičního tance pod vedením profesionálů a pro mladší generaci tanec moderní.

Kurzy, přednášky a semináře

Připravili jsme pro vás lekce romského jazyka, přednášky na téma různých romských tradic, kultury, historie a současné situace Romů, nové filmy s romskou tematikou, také společné jam session, dětské dílny, divadlo a mnoho dalších aktivit.
Přednášet a diskuse s účastníky festivalu budou osobnosti jako je Daniela Hivešová-Šilanová, Jiří Daniel, Denisa Havrľová, Tomáš Šenkyřík, Kateřina Kelarová a členové r.o.s. MIRET a další.

Dětský tábor

Letní dětský tábor je místem pro multikulturní setkání s rozmanitým a pestrým programem pro děti a mládež. Romské a neromské děti se během svého pobytu na hradě Svojanov setkají s možností zkusit si zazpívat, hrát na hudební nástroje, budou se učit tančit pod vedením profesionálních herců, tanečníků, zpěváků, hudebníků, výtvarníků a řadou dalších specializovaných lektorů. Pro všechny děti jsou připraveny dvě hodiny anglického jazyka denně pod vedením rodilého mluvčího, aby se děti učili přirozeně tvořit a komunikovat v dalším jazyce.

Našim hlavním cílem je zaměřit se na romské tradice a kulturu, na děti a na hierarchii jejich kulturních a životních hodnot a jejich životní styl. Romské děti z dětských domovů budou mít šanci vidět kulturní a historické hodnoty jejich vlastního národa.
Program celého tábora bude zaměřen na rozvoj a kreativitu lidských schopností, pocitů a emocí. Budeme se snažit vytvořit prostředí pro přirozené sebevyjádření, sebepoznání, relaxaci. Naším cílem bude prohlubovat interpersonální vztahy a napomáhat přirozené integraci dětí do společnosti.